Wejście gospodarcze

Z uwagi na swą specyfikę dom rolnika powinien mieć dwa wejścia: gospodarcze, prowadzące do części produkcyjnej zagrody i główne, użytkowane zarówno przez domowników, jak i gości. Głównym elementem wejścia gospodarczego jest tzw. śluza brudu, tj. zespół sanitarny, przeznaczony do wykonywania zabiegów higienicznych, takich jak mycie po pracy, czyszczenie obuwia gumowego, czyszczenie odzieży roboczej. Powierzchnia „śluzy brudu” powinna wynosić ok. 4 m2. Niezbędne wyposażenie tego pomieszczenia to wieszak na odzież, półki na buty, miednica do mycia i dwa wiadra – na wodę czystą i brudną. Wyposażenie pożądane to kabina natryskowa, WC, umywalka, wnęka do przechowywania odzieży.
Jeśli w budynku nie ma osobnego wejścia gospodarczego, wówczas dobrze jest usytuować „śluzę brudu” w przedsionku, przy wejściu głównym. Powinna ona mieć wówczas powierzchnię 2…3 m2.