Umiejscowienie zasobników do cwu. lub co. oraz innych elementów instalacji grzetoczej

W przypadku budowy instalacji słonecznej wraz powstawaniem konstrukcji nowego budynku montaż wewnętrzny instalacji jest sprawą prostą, ponieważ projekt techniczny przewiduje harmonogram wyposażania wnętrza budynku przed jego zabudowy, natomiast w przypadku zastanego stanu rzeczy, instalator może mieć problemy związane ze zbyt małą powierzchnią pomieszczenia przeznaczonego pod umiejscowienie elementów wyposażenia instalacji. Dotyczy to zasobnika, a zwłaszcza związane jest to z niedogodnością dróg transportowych na odcinku do miejsca jego montażu (wąskie prześwity drzwi, niskie pomieszczenie, strome klatki schodowe itp ).
Rurociągi do kolektorów słonecznych prowadzone są zazwyczaj w nieczynnym pionowym kanale wentylacyjnym lub kominowym. Rurociągi te powinny być zaizolowane cieplnie izolacją odporną na działanie szerokiego zakresu temperatur, na wpływ czynników atmosferycznych oraz promieniowania ultrafioletowego, posiadać odpowiednią grubość, oraz na odsłoniętych odcinkach izolacja powinna być zabezpieczona przeciwko „wydziobywaniu” przez ptaki. Połączenie pola kolektorów słonecznych z wymiennikiem ciepła czy wężownicą podgrzewacza pojemnościowego jest niezwykle istotne i zaleca się w tym przypadku zastosowanie rur miedzianych. Tworzywa sztuczne nie zapewnią wymaganej odporności na wysokie temperatury czynnika, zaś rury stalowe ocynkowane, przy zastosowaniu mieszanki wodno glikolowej, w temperaturach powyżej 60°C wykazują skłonność do korozji. Łączenie przewodów miedzianych należy wykonywać przez lutowanie twarde z uwagi na temperatury robocze powyżej 100°C. Temperatura w obiegu z kolektorem słonecznym może wynosić 40-80°C, niemniej chwilowo może osiągnąć przy kolektorach płaskich nawet 120-140°C (np. w momencie rozruchu pompy obiegowej). Izolacja cieplna przewodów musi więc być odporna na mogące występować wysokie temperatury.
Przykładowo dla 2-3 kolektorów rurociąg powinien mieć średnicę 15 mm (średnica wewnętrzna rur minimum 12 mm dla długości do 20 m pojedynczej rury od kolektorów do zbiornika). Dla 4-5 kolektorów rurociąg powinien mieć średnicę 18 mm (średnica wewnętrzna rur min. 15mm przy długości do 20 m pojedynczej rury od kolektorów do zbiornika).
Przestrzeń wymagana dla pomieszczenia pozostałych elementów instalacji systemu grzewczego (takich jak zbiornik, wymiennik, pompy,element sterowania) wynosi szacunkowo 6-10 m² na 100 m² powierzchni kolektorów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *