Bakelit

bakelitBakelit
termicznie nieodwracalnie utwardzona żywica rezolowa z dodatkiem wypełniaczy (trociny, gips, kreda i inne). Nierozpuszczalny w żadnym rozpuszczalniku, odporny chemicznie, dobry izolator elektryczności. Formowanie przez tłoczenie na prasach z jednoczesnym ogrzewaniem. Z bakelitu wykonuje się kształtki i obudowy stosowane w …