Przerwy w ogrzewaniu – dobór kotłów

Na dobór mocy cieplnej kotłów ma także wpływ to, czy stosuje się przerwy w ogrzewaniu lub osłabienie ogrzewania w nocy. O tym, czy będzie wykorzystywany program pracy kotła z osłabieniem lub przerwą, decyduje przede wszystkim użytkowanie obiektu. W budownictwie jednorodzinnym program uwzględniający osłabienie w nocy jest często stosowany. Natomiast w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym, z uwagi na różne zwyczaje mieszkańców, jest on wykorzystywany rzadziej, mimo że jest zalecany. W budynkach użyteczności publicznej, oprócz osłabienia w nocy, stosuje się osłabienie w dni wolne od pracy.
W obiektach w których wykorzystywane jest osłabienie ogrzewania, konieczna jest, w godzinach porannych, praca kotła z większą mocą cieplną, aby w miarę szybko podnieść temperaturę wewnętrzną. Dobierając więc kotły, powinno się nieco (o 10-15%) zwiększyć zapotrzebowanie na moc cieplną źródła. Inna sytuacja jest w obiektach, w których są przerwy w ogrzewaniu. Przy czym w naszej strefie klimatyczne stosowanie przerw w ogrzewaniu ma sens tylko przy dodatniej temperaturze zewnętrznej (np. > +3°C; +5°C) i tylko w budynkach użyteczności publicznej lub w budownictwie przemysłowym. Stosując przerwy, przy niższej temperaturze zewnętrznej, nie uzyska się oszczędności zużycia paliwa, a chcąc szybko przywrócić wymaganą temperaturę wewnętrzną, należałoby dobrać znacznie większy kocioł. Jednocześnie, z powodu nocnego wychłodzenia, nie zapewni się odpowiedniego komfortu w pierwszych godzinach pracy (za niska odczuwalna temperatura wewnętrzna).
Na dobór liczby i mocy cieplnej kotłów mogą mieć również wpływ niektóre miejscowe warunki budowlane, na przykład:
—    trudności z wprowadzeniem danego kolia do kotłowni z powodu nieodpowiednich jego wymiarów;
—    trudności z usytuowaniem kotłów w kotłowni w związku z zalecanymi (przepisami lub przez producenta kotła) odległościami od przegród budowlanych i innych urządzeń;
—    trudności z wykonaniem układu spalinowego i inne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *