Kolektory słoneczne

W Polsce instalacje słoneczne są wykorzystywane zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. W obu przypadkach instalacje wykonywane są z tych samych podzespołów, jak i przy wykorzystaniu tej samej technologii. Stosowane są jedynie rożne zasady wymiarowana.
Jeśli instalacja systemu słonecznego …

Instalacje słoneczne – hotele, campingi

Hotele i campingi wydają się być najbardziej korzystnymi lokalizacjami dla zastosowania instalacji słonecznych. Hotele wymagają dużych ilości c.w.u. dla gości i turystów chcących wziąć prysznic czy też skorzystać z podgrzewanego basenu. Instalacje słoneczne mogą wówczas działać w sposób wydajny i …

Jak zrobić piec konwekcyjny?

Materiał – Wkład grzejny, dodatkowa skrzynia grzejna, zestaw do wbudowania, rura spalinowa z kolankami, lekkie elementy budowlane, kształtki szamotowe, kafle, zaprawa. klei, tynk, materiał do spoinowania, kliny drewniane, klamry zduńskie.

Gdy już dokładnie zaprojektowaliśmy piec kaflowy możemy rozpocząć jego budowę. …

Naczynia wzbiorcze w instalacji grzewczej

Zmiany objętości wody spowodowane zmianą temperatury w instalacjach wodnych są przejmowane przez naczynia wzbiorcze (NW). Naczynia stosowane w niskotemperaturowych instalacjach grzewczych można podzielić na:
—    otwarte,
—    zamknięte — przeponowe.

Do zalet przeponowych naczyń wzbiorczych, w porównaniu z naczyniami otwartymi, …

Zamknięte naczynia wzbiorcze

Zamknięte naczynia wzbiorcze w instalacjach wodnych niskotemperaturowych są to naczynia przeponowe i stanowią one przedmiot normy.
Instalacje zabezpieczone za pomocą przeponowych naczyń wzbiorczych muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące szczelności instalacji., Odnosi się to szczególnie do pomp (zalecane bezdławnicowe) i odpowietrzników.…

Konfiguracje instalacji solarnej

Przy projektowaniu bierze się pod uwagę w szczególności wielkość zapotrzebowania na ciepło i dostępność miejsca. Objętość zbiorników magazynujących zależy głównie od powierzchni kolektorów w odniesieniu do za po trzeb owania na ciepło w okresie lata. Duże powierzchnie kolektorów i duże …

Umiejscowienie pola kolektorów słonecznych

Pole kolektorów może być posadowione w różnych miejscach, w zależności od dostępnego miejsca: na pochyłym lub płaskim dachu, przymocowane do fasady budynku lub na ziemi w sąsiedztwie budynku. Należy wówczas uwzględnić następujące czynniki
–    dostępne miejsca do zabudowy, posiadające korzystne …

Wybór producenta kotłów, rodzaju i typu kotła

Wybierać należy tylko kotły dopuszczone do stosowania na rynku. Powinny to być kotły z potwierdzonym oznakowaniem CE (zgodnym z Dyrektywami EWG) i ze znakiem efektywności energetycznej [R13],
Ponieważ zakłada się, że kocioł jest inwestycją na co najmniej 20 lat, należy …