Systemy słoneczne w budynkach użytkowania publicznego

Ciepło pozyskiwane z energii słonecznej jest wykorzystywane nie tylko w budownictwie mieszkalnym. Istnieją duże możliwości instalowania systemów słonecznych w budynkach użytkowania publicznego, typu: szpitale, przychodnie, szkoły, urzędy, biura. Cechą wspólną tych budynków jest duża ilość osób przebywających w ciągu dnia, …

Podłączenie rury spalinowej do komina

Podłączenie do komina jest bardzo ważnym elementem budowy pieca kaflowego, które mistrz kominiarski sprawdza bardzo dokładnie. Jeżeli projektujemy piec konwekcyjny, piec kombinowany, kominek grzejny, kominek otwarty lub piec kominowy i w naszym domu jest już zainstalowana kształtka przyłącza kominowego nie …

Dachy nieocieplone i ocieplone z blach fałdowych

Dachy nieocieplone – Dachy te znalazły zastosowanie do wszelkiego typu wiat i zadaszeń użytkowych, nieogrzewanych magazynów itp. Konstrukcje wsporcze dachów mogą być wykonywane w dowolnej technologii ze stali, drewna, żelbetu itd.
Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu blach fałdowych na dachy …

Minimalne szerokości podpór

Minimalna szerokość podparcia blachy na podporze pośredniej oraz na podporze skrajnej.
tmp7505-1

Rzut poziomy fragmentu połaci dachowej, złącza blachy fałdowej, szczegóły podparcia i rodzaje łączników: 1 – blacha fałdowa, 2 – dźwigar stalowy, 3 – dźwigar drewniany, 4 – dźwigar żelbetowy

Wiaty dla rolnictwa wielkotowarowego

Dla rolnictwa wielkotowarowego mają zastosowanie wiaty zaprojektowane w dwóch wariantach. W wariancie I zarówno rygiel, jak i slupy są kratowe, a w wariancie II rygiel jest kratowy, a słupy pełnościenne z rury prostokątnej. Konstrukcja jest rozbieralna z możliwością dowolnej obudowy …

Połączenia pokrycia z blach fałdowych z konstrukcją nośną

Mocowanie blach do konstrukcji nośnej budynku wykonuje się za pomocą kołków i gwoździ wstrzeliwanych, wkrętów samogwintujących, blachowkrętów, zgrzein punktowych lub spawania punktowego.

tmpa9d4-1

Fragment dachu z blach fałdowych (wymiary i elementy): eR – odległość między łącznikami wzdłuż krawędzi podłużnej, eL –

Lekkie wiązary dachowe

Zastosowanie kształtowników giętych z blach cienkich w wiązarach dachowych daje obniżenie zużycia stali do 40% w stosunku do ilości stali zużywanej w ustrojach kratowych z kształtowników walcowanych na gorąco. Kształty wiązarów’ dachowych i ich teoretyczna siatka geometryczna tylko nieznacznie różnią …

Przebicia przez pokrycia z blach fałdowych

Przebiciem przez pokrycia z blach fałdowych jest każdy otwór, mały czy duży, wykonany w celu wprowadzenia przewodów instalacyjnych, montażu włazów na dach, klap dymowych, świetlików, zaczepów odciągowych, przewodów instalacji elektrycznych, odgromowych, masztów’ telewizyjnych, anten zbiorczych itp.

tmp5a2a-4

Małe przebicie (do zamocowania

Uszczelnienia dachów z pokryciem z blach fałdowych

Przy montażu płyt z blach fałdowych należy stosować zdwojone uszczelki na stykach poziomych (poprzecznych) poszczególnych arkuszy.

tmpb3fa-2

Minimalna długość zakładu na stykach poprzecznych blach

Według przepisów uszczelnienie podwójne uszczelką taśmową styków poprzecznych blach jest konieczne przy kącie nachylenia dachu poniżej 15°. …

Tężniki dachów stalowych

Stężenia dachów stalowych
W celu uzyskania należytej pracy przestrzennej przekrycia dachowego konieczne jest wprowadzenie odpowiednich jego usztywnień. Tężniki dachowe wraz z tężnikami ściennymi zapewniają usztywnienie przestrzenne budynku stalowego jako całości. Tężniki dachowe sytuowane są w płaszczyźnie połaci dachowej (tężnik połaciowy) …