Beton kruszywowy

Beton kruszywowy

Beton kruszywowy jest to sztuczny kamień budowlany, będący stwardniałą mieszaniną cementu, wody i kruszywa (stanowiącego 70…90% objętości gotowego betonu kruszywowego). O czasie twardnienia mieszanki betonowej decyduje głównie rodzaj cementu, o wytrzymałości betonu na ściskanie — marka cementu …