Połączenia pokrycia z blach fałdowych z konstrukcją nośną

Mocowanie blach do konstrukcji nośnej budynku wykonuje się za pomocą kołków i gwoździ wstrzeliwanych, wkrętów samogwintujących, blachowkrętów, zgrzein punktowych lub spawania punktowego.

tmpa9d4-1

Fragment dachu z blach fałdowych (wymiary i elementy): eR – odległość między łącznikami wzdłuż krawędzi podłużnej, eL –

Lekkie wiązary dachowe

Zastosowanie kształtowników giętych z blach cienkich w wiązarach dachowych daje obniżenie zużycia stali do 40% w stosunku do ilości stali zużywanej w ustrojach kratowych z kształtowników walcowanych na gorąco. Kształty wiązarów’ dachowych i ich teoretyczna siatka geometryczna tylko nieznacznie różnią …