Podłogi na gruncie w budynkach z podpiwniczeniem

tmp7fc1-2Podłoga na gruncie w budynku podpiwniczonym.

W budynkach z podpiwniczeniem podłoga na gruncie znajduje się poniżej terenu – w piwnicy. Rozwiązanie podłogi na gruncie staje się przez to bardziej skomplikowane – powinno ono zapobiegać kapilarnemu podciąganiu wody, przenikaniu pary wodnej …

Ściany jednowarstwowe

tmpdf2a-3Zalety:
Znaczne przyspieszenie i uproszczenie budowy ścian zewnętrznych wynikające z braku dodatkowej termoizolacji.
Różne uproszczenia metod murowania, takie jak: łączenie pustaków na pióro i wpust bez spoin pionowych, stosowanie skrzyni murarskiej, łączenie na zaprawie klejowej, itp. Możliwość zarówno tradycyjnego wykończenia …

Przebicia przez pokrycia z blach fałdowych

Przebiciem przez pokrycia z blach fałdowych jest każdy otwór, mały czy duży, wykonany w celu wprowadzenia przewodów instalacyjnych, montażu włazów na dach, klap dymowych, świetlików, zaczepów odciągowych, przewodów instalacji elektrycznych, odgromowych, masztów’ telewizyjnych, anten zbiorczych itp.

tmp5a2a-4

Małe przebicie (do zamocowania

Dachy z kształtowników profilowanych na zimno

Konstrukcje dachów mogą być wykonywane. z kształtowników walcowanych lub kątowników giętych na zimno z blach cienkich o grubości od około 1,0 mm do 5,0 mm. Wyroby walcowane to: pręty, blachy, płaskowniki, kątowniki, teowniki, ceowniki, dwuteowniki, zetowniki i rury. Stosowanie kształtowników …