Ściany dwuwarstwowe technologia “lekka-mokra”

tmpdf2a-1Zalety:
Prosta i sprawdzona technologia, gdzie małym kosztem można zwiększać grubość warstwy termoizolacyjnej, uzyskując bardzo niski współczynnik przenikania ciepła k. Technologia pozwalająca zachować ciągłość termoizolacji przy dowolnie skomplikowanej bryle budynku oraz w takich miejscach, jak wsporniki balkonów, wykusze, itp.
Możliwość …

Uszczelnienia dachów z pokryciem z blach fałdowych

Przy montażu płyt z blach fałdowych należy stosować zdwojone uszczelki na stykach poziomych (poprzecznych) poszczególnych arkuszy.

tmpb3fa-2

Minimalna długość zakładu na stykach poprzecznych blach

Według przepisów uszczelnienie podwójne uszczelką taśmową styków poprzecznych blach jest konieczne przy kącie nachylenia dachu poniżej 15°. …

Zasady krycia dachów gontem bitumicznym

Zasady krycia dachów gontem bitumicznym: wielkość pochylenia połaci dachowych dla gontów wynosi od 20% do 370%.

a.    Prace przygotowawcze

–    Kosze dachowe powinny być pokryte warstwą papy asfaltowej podkładowej odmiany P/500/1500, przybitej do podkładu gwoździami papowymi ocynkowanymi, w odstępach co …

Tężniki dachów stalowych

Stężenia dachów stalowych
W celu uzyskania należytej pracy przestrzennej przekrycia dachowego konieczne jest wprowadzenie odpowiednich jego usztywnień. Tężniki dachowe wraz z tężnikami ściennymi zapewniają usztywnienie przestrzenne budynku stalowego jako całości. Tężniki dachowe sytuowane są w płaszczyźnie połaci dachowej (tężnik połaciowy) …