Podest przed drzwiami wejściowymi we wnęce

tmp1606-1Detal wnęki wejściowej niskiego parteru z podestem kratowym nad stropodachem podpiwniczenia.

Podest drzwi wejściowych umieszczonych we wnęce typu logii balkonowej jest rozwiązaniem stosowanym często w zwartej zabudowie wielorodzinnej w pierzei ulicy, kiedy na chodniku brak miejsca na schody zewnętrzne. Podest …

Ściany trójwarstwowe (szczelinowe)

tmpdf2a-4Zalety:
Technologia bardzo solidna i trwała, powszechnie znana i stosowana w Polsce.
Układ warstw w ścianie szczelinowej jest korzystny z punktu widzenia fizyki budowli i tworzy dobry mikroklimat wnętrza. Ściana nośna akumuluje ciepło, które dzięki ociepleniu od strony zimnej jest …

Płatwie dachowe

Płatwie dachowe
Płatwie te, w zależności od rozpiętości i schematu statycznego, mogą być wykonane z profili walcowych o przekroju dwuteowym lub ceowym względnie jako belki kratowe. Do rozpiętości 6 m stosuje się płatwie z dwuteowników walcowanych, a powyżej 6 m …