Systemy konstrukcyjno-montażowe hal przemysłowych

tmp1f96-1W zakładach przemysłowych, gdzie w procesach technologicznych powstają opary gazów, jak na przykład dwutlenek azotu i siarki, opary chlorowodoru (przemysł chemiczny, spożywczy itp.) gazy i opary oddziaływają korozyjnie na konstrukcję budynku hali przemysłowej. W tych warunkach mogą być stosowane na …

Drewniane ściany masywne o konstrukcji zrębowej

tmp690c-3Masywne ściany drewniane:
– Ściany z okrąglaków bez dodatkowego ocieplenia
– Pojedyncze ściany zrębowe z ociepleniem od strony wnętrza (rys. a)
– Podwójne ściany zrębowe z ociepleniem pomiędzy dwoma warstwami belek (rys. b)

Zalety:
Naturalne materiały i bardzo korzystny mikroklimat …

Zamknięte naczynia wzbiorcze

Zamknięte naczynia wzbiorcze w instalacjach wodnych niskotemperaturowych są to naczynia przeponowe i stanowią one przedmiot normy.
Instalacje zabezpieczone za pomocą przeponowych naczyń wzbiorczych muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące szczelności instalacji., Odnosi się to szczególnie do pomp (zalecane bezdławnicowe) i odpowietrzników.…

Taras z ażurowych desek na podniesionej konstrukcji drewnianej

tmp37a0-1Odpowiednio zaimpregnowane drewno umożliwia wiele zastosowań na zewnątrz budynków stanowiąc ciekawą alternatywę dla ciężkich rozwiązań murowanych i betonowych. Taras lub podest przed wejściem można wykonać na podniesionej drewnianej konstrukcji z ażurowym deskowaniem. Taras taki nie wymaga spadków i odwodnienia, a …