Sztywności przestrzennej szkieletowych konstrukcji drewnianych

tmpd0e-1Sztywności przestrzennej szkieletowych konstrukcji drewnianych i stateczności ich elementów należy poświęcać szczególną uwagę zarówno w okresie eksploatacji, jak i montażu. W obiektach tych obciążenia wiatrowe odgrywają podstawową rolę z uwagi na lekkość konstrukcji. Szczególne znaczenie ma stateczność ścian szczytowych.

Przy …

Przyziemie budynku ocieplonego technologią “lekką-mokrą” z cokołową ścianką osłonową z pełnej cegły klinkierowej

tmpcde1-2Przyziemie budynku ocieplonego technologią “lekką-mokrą” z cokołową ścianką osłonową z pełnej cegły klinkierowej -przekrój poprzeczny.

W budynku ocieplonym metodą “lekką-mokrą” ważną decyzją projektową, mającą istotny wpływ na wyraz architektoniczny budynku, jest sposób rozwiązania cokołu.

Charakterystyczne rozwiązania cokołu:
•    Ocieplenie elewacji …

Konfiguracje instalacji solarnej

Przy projektowaniu bierze się pod uwagę w szczególności wielkość zapotrzebowania na ciepło i dostępność miejsca. Objętość zbiorników magazynujących zależy głównie od powierzchni kolektorów w odniesieniu do za po trzeb owania na ciepło w okresie lata. Duże powierzchnie kolektorów i duże …

Taras pełny na gruncie

tmp345a-1Płytę tarasu można wylać bezpośrednio na gruncie lub na specjalnie do tego celu wykonanych fundamentach.
Podobnie jak w przypadku podłogi na gruncie, płyta tarasu powinna być wykonana na zagęszczonej mechanicznie podsypce z piasku lub żwiru o grubości około 30 cm. …