Metody konsolidacji murów

Elementy murowane spękane lub posiadające zdefektowaną strukturę mogą być wzmocnione za pomocą dwu podstawowych metod:
—    spojenia materiałami wiążącymi,
—    konsolidacji przy użyciu specjalnych wiązań.

Zarówno w pierwszej jak i w drugiej metodzie zagadnienie sprowadza się do zapewnienia niezbędnej wytrzymałości …

Dwuwarstwowe ściany murowane ocieplone metodą “lekką-mokrą”

Technologia “lekka-mokra” jest jedną z popularniejszych metod ocieplania i wykańczania ścian zewnętrznych. Jako materiał termoizolacyjny najczęściej stosowane są płyty styropianowe.

Na ocieplenie metodą “lekką-mokrą” składają się trzy warstwy różnych materiałów, tworząc wzajemnie dopasowany, aktywny system termoizolacyjny, zabezpieczający przed działaniem czynników …

Umiejscowienie pola kolektorów słonecznych

Pole kolektorów może być posadowione w różnych miejscach, w zależności od dostępnego miejsca: na pochyłym lub płaskim dachu, przymocowane do fasady budynku lub na ziemi w sąsiedztwie budynku. Należy wówczas uwzględnić następujące czynniki
–    dostępne miejsca do zabudowy, posiadające korzystne …

Wybór producenta kotłów, rodzaju i typu kotła

Wybierać należy tylko kotły dopuszczone do stosowania na rynku. Powinny to być kotły z potwierdzonym oznakowaniem CE (zgodnym z Dyrektywami EWG) i ze znakiem efektywności energetycznej [R13],
Ponieważ zakłada się, że kocioł jest inwestycją na co najmniej 20 lat, należy …