Wymagania dotyczące kotłów

Wymagania eksploatacyjno stawiane przez producentów kotłów dotyczą zazwyczaj następujących parametrów:
— minimalnej temperatury wody powracającej do kotła;
— minimalnej temperatury wody w kotle;
—    maksymalnego przepływu strumienia wody przez kocioł;
—    minimalnego przepływu strumienia wody przez kocioł.

Warunek zachowania minimalnej …