Osprzęt kotłów

Osprzęt kotłów jest przedmiotem normy[N35]. Niektóre urządzenia, wchodzące w skład tego osprzętu, są wymienione w normach [N9, N16, N29] i w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Norma [N35] określa wymagania dotyczące osprzętu kotłów wodnych o temperaturze zasilania do 105°C i mocy …