Betonowanie metodą zaworu hydraulicznego

Metoda została wynaleziona w Holandii. Mieszanka betonowa jest podawana wiotkim przewodem, wykonanym z dwóch pasm nylonowych, szczelnie połączonych wzdłuż krawędzi. Przewód jest umieszczony w perforowanej rurze stalowej i przymocowany do niej w kilku miejscach, w tym na obu końcach rury. …

Betonowanie w wodzie z użyciem pompy

Pompa może być stosowana:
—    do transportu mieszanki betonowej między jej wytwórnią na budowie lub dowożącą ją na budowę mieszarką samochodową a lejem rury wlewowej, albo
—    do wtłaczania mieszanki betonowej bezpośrednio na dno wody lub zawiesiny iłowej, tzn. do …

Polistyren

styropianPolistyren
polimer, termoplastyczny (temp. mięknienia 70-100°C), przezroczysty, bezbarwny lub barwiony na różne kolory. Rozpuszczalny w większości rozpuszczalników organicznych, nierozpuszczalny w alkoholu. Ma małą wytrzymałość mechaniczną, łatwo pęka na skutek naprężeń wewnętrznych, powstających podczas chłodzenia po formowaniu. Doskonały izolator elektryczności. Formowanie …

Polimetakrylan metylu

Polimetakrylan metyluPolimetakrylan metylu – szkło organiczne, szkło plexi, szkło pancerne
polimer, termoplastyczny (temp. mięknienia 100-120°C), bezbarwna masa o bardzo dużej przezroczystości. Rozpuszczalny w acetonie, chloroformie, trójchloroetylenie i czterochlorku węgla. Sprężysty i wytrzymały mechanicznie, niezbyt odporny chemicznie. Wytwarzany głównie w postaci płyt …

Poliestry i polietylen

dach-poliesterPoliestry
polikondensaty, chemoutwardzalne, bezbarwne, przezroczyste, o dużej wytrzymałości mechanicznej, lecz niezbyt dużej odporności chemicznej. Materiały otrzymywane z tkaniny szklanej i poliestrów mają tak dużą wytrzymałość mechaniczną, że stosuje się je nawet do budowy kadłubów dużych łodzi i jachtów. Kształtowanie przez …

Polichlorek winylu

wannaPolichlorek winylu – PCW, PCV, igelit
polimer, termoplastyczny, rozpuszczalny tylko w rozpuszczalnikach zawierających jako główny składnik cykloheksanon (nie mylić z cykloheksanolem), bardzo odporny chemicznie, doskonały izolator elektryczności. Odmiany handlowe: polichlorek winylu emulsyjny – do produkcji miękkich, przezroczystych rurek; p.w. miękki …

Celuloid i Poliamidy

poliamidCeluloid
produkt otrzymywany z trójazotanu celulozy (mylnie zwanego nitrocelulozą) i kamfory. Termoplastyczny (temp. mięknienia 80-100°C), przezroczysty, rozpuszczalny w mieszaninie alkoholu z eterem, acetonie, rozpuszczalniku „nitro”, bardzo łatwo palny. Dodatki wypełniaczy czynią go nieprzezroczystym. Produkowany w cienkich arkuszach lub też w …

Bakelit

bakelitBakelit
termicznie nieodwracalnie utwardzona żywica rezolowa z dodatkiem wypełniaczy (trociny, gips, kreda i inne). Nierozpuszczalny w żadnym rozpuszczalniku, odporny chemicznie, dobry izolator elektryczności. Formowanie przez tłoczenie na prasach z jednoczesnym ogrzewaniem. Z bakelitu wykonuje się kształtki i obudowy stosowane w …

Tworzywa sztuczne

rury plastikTworzywa sztuczne – Wielocząsteczkowe związki powstające z produktów naturalnych na drodze syntezy chemicznej. W zależności od przebiegu syntezy tworzywa sztuczne dzielą się na: polimery – substancje, w których wielkie cząsteczki powstają z małych dzięki łączeniu się wiązań, uwalnianych przez rozerwanie …