Lekkie stropodachy pełne na blachach fałdowych

Zastosowanie do budowania stropodachów nowych materiałów hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych oraz upowszechnienie przekryć z blach fałdowych umożliwia wykonywanie lekkich, ocieplonych dachów płaskich o dużych powierzchniach i o dużej odległości między podporami, np. w pawilonach handlowych, halach sportowych itp.
Uwarstwienie stropodachów budowanych …

Zasady kształtowania kratownic dachu stalowego

W wiązarach o obrysie trapezowym wysokość słupka podporowego zależna jest od wysokości wiązara nad podporami oraz od pochylenia dachu. Zwykle przy pochyleniach od 1/10 do 1/7 wypada ona w granicach od 1/15 do 1/10 rozpiętości. Dla wiązarów o kształcie trapezowym …