Konstrukcja stropodachów pełnych

Zastosowanie twardej termoizolacji eliminuje potrzebę stosowania gładzi na warstwie termoizolacji i umożliwia bezpośrednie ułożenie pokrycia na warstwie izolacji termicznej. W celu ochrony bitumicznego pokrycia dachu przed wahaniami temperatury oraz promieniowaniem UV często stosuje się na stropodachach płaskich tzw. warstwę dociskową …

Elementy konstrukcyjne dachów stalowych

Dachy dźwigarowo-płatwiowe
Zasadniczymi elementami konstrukcji dachu dźwigarowo-płatwiowego są dźwigary dachowe (wiązary. rygle), tężniki i płatwie. Ich wzajemne usytuowanie i przykładowe rozwiązanie ilustruje rysunek.

tmp1912-1

Ustrój konstrukcyjny hali: 1 – słup, 2 – wiązar kratowy (rygiel ramy), 3 – wiązar dachowy podłużny