Materiały termoizolacyjne stropodachów

Materiały termoizolacyjne stropodachów powinny charakteryzować się:
–    niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,
–    dużą trwałością i stałymi właściwościami fizycznymi w czasie eksploatacji,
–    odpornością na zjawiska klimatyczne i chemiczne otoczenia,
–    dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia (w zależności od przyjętego rozwiązania …

Przerwy w ogrzewaniu – dobór kotłów

Na dobór mocy cieplnej kotłów ma także wpływ to, czy stosuje się przerwy w ogrzewaniu lub osłabienie ogrzewania w nocy. O tym, czy będzie wykorzystywany program pracy kotła z osłabieniem lub przerwą, decyduje przede wszystkim użytkowanie obiektu. W budownictwie jednorodzinnym …