Stropodachy pełne o konstrukcji żelbetowej

Ze względu na zewnętrzne oddziaływania klimatyczne oraz utrzymanie wymaganego klimatu wnętrza ważny jest zarówno prawidłowy dobór rodzaju materiałów Jak i właściwa kolejność warstw w stropodachach ciężkich na stropach żelbetowych. Zastosowanie nowych materiałów do ich wykonywania wpływa na przedłużenie trwałości stropodachów …

Sprawności kotłów w zależności od obciążenia kotła

Kocioł A jest to kocioł tradycyjny. W kotle tym z powodu wysokiej temperatury wody wysoka jest również temperatura spalin. Wzrasta więc znacznie strata wylotowa, tzw. kominowa, która ma największy wpływ na sprawność kotła. Kocioł tradycyjny nie powinien więc być przewymiarowany …