Dyfuzja pary wodnej

tmp283c-1Zjawisko dyfuzji pary wodnej w ścianie złożonej z części konstrukcyjnej, izolacyjnej i elewacyjnej:
1)    warstwa elewacyjna przepuszczalna (tynk o małym oporze dyfuzyjnym)
2)    szczelina wentylacyjna pod szczelną warstwą elewacyjną
3)    szczelna warstwa elewacyjna -dzięki paroizolacji para nie dochodzi do izolacji

Oparcie i przewiązanie ściany osłonowej ze ścianą nośną

tmpb22-1Technologia ściany szczelinowej, przy wielu zaletach takiego rozwiązania, niesie ze sobą stosunkowo wysokie koszta wykonawcze. Energochłonna i materiałochłonna ściana osłonowa służy jedynie osłonięciu termoizolacji, stąd zasadne jest zastosowanie tego rozwiązania w budynku z elewacją planowaną z cegły klinkierowej. Klinkier umożliwia …