Umiejscowienie pola kolektorów słonecznych

Pole kolektorów może być posadowione w różnych miejscach, w zależności od dostępnego miejsca: na pochyłym lub płaskim dachu, przymocowane do fasady budynku lub na ziemi w sąsiedztwie budynku. Należy wówczas uwzględnić następujące czynniki
–    dostępne miejsca do zabudowy, posiadające korzystne …